Konwertowanie plików RM, WMA, MP3 do WAV

Opublikowano: 02.03.2008 | Kategoria: Linux | Tagi: , , , , | Brak komentarzy »

Z pomocą przychodzi popularny odtwarzacz wideo Mplayer. Potrafi on obsługiwać dzięki kodekom wiele formatów audio tj. MPEG layer 1/2/3, Real Audio (DNET, Cook, Sipro, ATRAC3), Windows Media Audio 7/8/9, AC-3, Ogg Vorbis, ACC, Adaptive Multi-Rate (AMR), VIVO audio (g723, Vivo Siren), QuickTime (Qualcomm, QDesign).

Listę kodeków audio, które są obsługiwane przez naszego Mplayera można wywołać poleceniem:

skar@maszyna:~$ mplayer -afm help
(...)
Available (compiled-in) audio codec families/drivers:
  afm:  info: (comment)
  mp3lib MPEG layer-2, layer-3 (Optimized to MMX/SSE/3Dnow!)
  liba52 AC3 decoding with liba52
  hwac3 AC3/DTS pass-through S/PDIF
  hwmpa MPEG audio pass-through (fake decoder) (For hardware decoders)
  ffmpeg FFmpeg/libavcodec audio decoders
   pcm Uncompressed PCM audio decoder
  dvdpcm Uncompressed DVD/VOB LPCM audio decoder
   alaw aLaw/uLaw audio decoder
 imaadpcm IMA ADPCM audio decoder
 msadpcm MS ADPCM audio decoder
 dk3adpcm Duck Corp. DK3 ADPCM decoder
  msgsm native GSM/MSGSM audio decoder
  dshow Win32/DirectShow decoders
   dmo Win32/DMO decoders
   acm Win32/ACM decoders
   vqf TWinVQ decoder (Ported from MPlayerXP)
 qtaudio QuickTime Audio Decoder (uses win32 quicktime DLLs)
   faad AAC (MPEG2/4 Advanced Audio Coding) (uses libfaad2)
libvorbis Ogg/Vorbis audio decoder
  speex Speex audio decoder
  libmad libmad mpeg audio decoder (based on Xine's libmad/xine_decoder.c)
 realaud RealAudio decoder (binary real audio codecs)
  libdv Raw DV Audio Decoder
  mpcdec Musepack audio decoder

Przykład 1. Zmiana formatu pliku:

mplayer plik_zrodlowy.wma -ao pcm:waveheader:file=plik_docelowy.wav -vc dummy -vo null
 • plik_zrodlowy.wma – źródłowy plik do przekonwertowania;
 • -ao pcm:file=plik_docelowy.wav – zapisanie wyjścia audio do pliku plik_docelowy.wav w formacie WAV.
 • -vc dummy – imitujemy kodek video
 • -vo null – nie mamy wyjścia wideo, więc nadajemy mu wartość null

Przykład 2. Zmiana kolejności wykorzystania rodziny kodeków przy konwertowaniu:

mplayer plik_zrodlowy.wma -ao pcm:waveheader:file=plik_docelowy.wav -afm=acm,dshow
-vc dummy -vo null
 • -afm=acm,dshow – spróbuj najpierw kodeków acm i dshow;

Mplayer umożliwia nakładanie na strumień audio kilka przydatnych w niektórych zastosowaniach filtrów. Pełna lista obsługiwanych filtrów dostępna jest pod poleceniem:

skar@maszyna:~$ mplayer -af help
(...)
Available audio filters:
 dummy     : dummy
 delay     : Delay audio filter
 channels    : Insert or remove channels
 format     : Sample format conversion
 resample    : Sample frequency conversion
 volume     : Volume control audio filter
 equalizer   : Equalizer audio filter
 gate      : Noise gate audio filter
 comp      : Compressor/expander audio filter
 pan      : Panning audio filter
 surround    : Surround decoder filter
 sub      : Audio filter for adding a sub-base channel
 export     : Sound export filter
 volnorm    : Volume normalizer filter
 extrastereo  : Extra stereo
 lavcresample  : Sample frequency conversion using libavcodec
 sweep     : sine sweep
 hrtf      : HRTF Headphone
 ladspa     : LADSPA plugin loader
 center     : Audio filter for adding a center channel
 sinesuppress  : Sine Suppress
 karaoke    : Simple karaoke/voice-removal audio filter

Przykład 3. Zmiana częstotliwości próbkowania (resampling):

mplayer plik_zrodlowy.wma -ao pcm:waveheader:file=plik_docelowy.wav -af resample=44100:0:0
-vc dummy -vo null

Format: resample=czprob:zmiana:typ

 • czprob – wyjściowa częstotliwość próbkowania w Hz z przedziału 8000-192000;
 • zmiana – (opcjonalnie) pozwolenie na nieznaczne odejście od wartości zadanej w czprob1 (domyślnie) lub 0;
 • typ – (opcjonalnie) wybór metod zmiany częstotliwości próbkowania: 0 (szybko, słaba jakość), 1 lub 2 (wolniej, najlepsza jakość).

Przykład 4. Zamiana pliku stereo w mono:

mplayer plik_zrodlowy.wma -ao pcm:waveheader:file=plik_docelowy.wav -af pan=1:0.5:0.5
-vc dummy -vo null

Format: pan=n_wyjsc:ile_wejscie1:ile_wejscie2...

 • ile_wyjsc – ilość kanałów wyjściowych od 1 do 6;
 • ile_wejscie1 – „ilość” kanału wejściowego wmiksowana w kanał wyjściowy – wartość od 0 do 1.


Skomentuj

Aby uatrakcyjnić czy też wzbogadzić swój komentarz o linki lub typografię, możesz wykorzystać następujące tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>