GeoIP, PECL, Zend Server z PHP 5.3 i SnowLeopard

Opublikowano: 19.06.2010 | Kategoria: Apple, Programowanie | Tagi: , , | Brak komentarzy »

Potrzebowałem na maszynie developerskiej (z jabłkiem na obudowie) rozpoznawania lokalizacji klientów na podstawie adresów IP. Rozwiązanie manualowe zakończyło się błędem:

$ sudo /usr/local/zend/bin/pecl install geoip
(...)
configure: error: Please reinstall the geoip distribution
ERROR: `/private/tmp/pear/temp/geoip/configure' failed

Próba instalacji przez PEAR, skierowała mnie na nowo do PECLa. Wniosek prosty – czegoś brak. Poszukałem rozwiązania w mac portach:

$ port search geoip
libgeoip @1.4.6 (devel, net)
  Gets country code by IP address

ISTOTNA UWAGA. Ponieważ Zend Server na MacOSX jest tylko w wersji 32 bit, musimy na chwilę namieszać, bo inaczej Zend nie łyknie nowego modułu, ze względu na niezgodność architektury (PHP będzie pluło ostrzeżeniami: PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‚/usr/local/zend/lib/php_extensions/geoip.so’ – dlopen(/usr/local/zend/lib/php_extensions/geoip.so, 9): no suitable image found. Did find: /usr/local/zend/lib/php_extensions/geoip.so: mach-o, but wrong architecture in Unknown on line 0). W pliku /opt/local/etc/macports/macports.conf musimy odkomentować build_arch i386:

# CPU architecture to compile for. Defaults to i386 or ppc on Mac OS X 10.5
# and earlier, depending on the CPU type detected at runtime. On Mac OS X 10.6
# the default is x86_64 if the CPU supports it, i386 otherwise.
build_arch           i386

Zapisujemy zmiany i instalujemy port z libgeoip.

$ sudo port install geoip
---> Computing dependencies for libgeoip
---> Fetching libgeoip
---> Attempting to fetch GeoIP-1.4.6.tar.gz from http://lil.fr.distfiles.macports.org/libgeoip
---> Verifying checksum(s) for libgeoip
---> Extracting libgeoip
---> Configuring libgeoip
---> Building libgeoip
---> Staging libgeoip into destroot
---> Installing libgeoip @1.4.6_0
---> Activating libgeoip @1.4.6_0
---> Cleaning libgeoip

$ geoiplookup technicznie.miastofabryk.pl
GeoIP Country Edition: NL, Netherlands

$ file /opt/local/bin/geoiplookup
/opt/local/bin/geoiplookup: Mach-O executable i386

Śmiga. I jest w wersji 32 bitowej. Wstawiamy ponownie komentarz w /opt/local/etc/macports/macports.conf:

# build_arch           i386

Wracamy do PECLa… ściągamy paczkę i ją rozpakowujemy:

$ cd; mkdir temp; cd temp
$ /usr/local/zend/bin/pecl download geoip
downloading geoip-1.0.7.tgz ...
Starting to download geoip-1.0.7.tgz (9,416 bytes)
.....done: 9,416 bytes
File /Users/skar/temp/geoip-1.0.7.tgz downloaded
$ tar xvf geoip-1.0.7.tgz
(...)
$ cd geoip-1.0.7

Teraz czas na konfigurację i kompilację modułu geoip dla PHP:

$ export "CFLAGS=-arch i386"
$ /usr/local/zend/bin/phpize
Configuring for:
PHP Api Version:     20090626
Zend Module Api No:   20090626
Zend Extension Api No:  220090626

$ ./configure --with-php-config=/usr/local/zend/bin/php-config --disable-shared
(...)
$ make
(...)
$ sudo make install
Password:
Installing shared extensions:   /usr/local/zend/lib/php_extensions/

W katalogu /usr/local/zend/lib/php_extensions/ powinien pojawić się plik geoip.so. Jeżeli plik istnieje, to wszystko przebiegło prawidłowo. Odpalamy teraz konfigurację Zend Server (http://localhost:10081/ZendServer) i wchodzimy w Server Setup/Extensions i klikamy Turn On przy geoip. Restartujemy PHP. Powinno działać.Skomentuj

Aby uatrakcyjnić czy też wzbogadzić swój komentarz o linki lub typografię, możesz wykorzystać następujące tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>